[Text en català]

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

QUÈ VOLEM?

AGRAIR ALS ARTISTES

Agrair als artistes haver-nos fet més fàcil el confinament, reconèixer l’art com una de les eines bàsiques per apropar-nos a la Salut.

DEBAT

Posar sobre la taula el debat de la financiació de la Sanitat Pública cedint part de la seva paga extra a 3 projectes artítics.

L’ART ÉS SALUT SOCIAL

Reivindicar la vessant social de l’art com a eina integradora i punt de trobada de la diversitat.

«La cultura és una eina de cohesió social,
construcció d’identitats
i saluts individuals i col·lectives.»


[Texto en castellano]

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

¿QUÉ QUEREMOS?

AGRADECER A LOS ARTISTAS

Agradecer a los artistas habernos hecho más llevadero el confinamiento, reconocer el arte como una de las herramientas básicas para acercarnos a la Salud.

DEBATE

Poner sobre la mesa el debate de la financiación de la Sanidad Pública cediendo parte de su paga extra a 3 proyectos artísticos.

EL ARTE ES SALUD SOCIAL

Reivindicar la vertiente social del arte como herramienta integradora y punto de encuentro de la diversidad. 

“La cultura es una herramienta de cohesión social,
construcción de identidades
y salud individual y colectiva.”