PRESENTACIÓ DEL PROJECTE:

QUÈ VOLEM?

AGRAIR ALS ARTISTES

Agrair als artistes haver-nos fet més fàcil el confinament, reconèixer l’art com una de les eines bàsiques per apropar-nos a la Salut.

DEBAT

Posar sobre la taula el debat de la financiació de la Sanitat Pública cedint part de la seva paga extra a 3 projectes artítics.

L’ART ÉS SALUT SOCIAL

Reivindicar la vessant social de l’art com a eina integradora i punt de trobada de la diversitat.

«La cultura és una eina de cohesió social, construcció d’identitats i saluts individuals i col·lectives.»